THÔNG BÁO CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Cập nhật lúc: 09:21 28/03/2020

Sở Y tỉnh Đắk Lắk tế cập nhật, bổ sung số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị y tế trên địa bàn, chi tiết như sau:

STT

Cơ quan, đơn vị

Số điện thoại đường dây nóng

1.

Sở Y tế

0925107979

2.

BVĐK Vùng Tây Nguyên

02623.919009,  02623.852.654

3.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

0935848282

4.

BV Lao và bệnh phổi:

0964591818

5.

BVĐK Khu vực 333

0963571818, 0905368150, 0982829055, 0903567676, 0982989115, 0374546208

6.

BVĐK TP Buôn Ma Thuột

0963511818

7.

 BVĐK Buôn Hồ

0905419824, 0914333717

8.

TTYT huyện Ea Kar

0769126999, 0947944636

9.

TTYT huyện M'Đrắk

0964.621.818

10.

TTYT huyện Krông Ana

0905172149, 0937524665

11.

TTYT huyện Ea Súp

0839724444

12.

TTYT huyện Buôn Đôn

0965041818

13.

TTYT huyện Lắk

0363645676

14.

TTYT huyện Krông Pắc

0913496710, 0983048665, 0982073066, 0913411675,  0916080447, 0935708769

15.

TTYT huyện Krông Búk

0262.360.775,  0932.621.888

16.

TTYT huyện Cư M'gar

0905364037

17.

TTYT huyện Krông Năng

0941474455, 0986365854

18.

TTYT huyện Ea H’Leo

0968293747

19.

TTYT huyện Krông Bông

0977620623, 0914505318

20.

TTYT huyện Cư Kuin

0903521965

21.

BV Y học Cổ truyền

0963601818,  0904226807

22.

BVĐK Thiện Hạnh

0912155657

23.

BV Trường ĐH Tây Nguyên

0934.756.756

24.

BVĐK Cao Nguyên

0913487030, 0985753667

25.

BVĐK Hòa Bình:

0939.868.283, 0946.641.040

26

BV Nhi Đức Tâm

0914227025,  0907311255,  0905200523

27

PYT huyện Ea H’Leo

0986271419