MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cập nhật lúc: 14:40 04/08/2020

I. Một số văn bản đến (của Trung ương, Bộ, Ngành đối với các Sở, Ban ngành liên quan và của Cơ quan chủ quản – UBND tỉnh).

STT

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

Tải văn bản

1

44-CT/TU

31/01/2020

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra

Tải tại đây

2

12/TB-VPUBND

03/02/2020

Thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 03/02/2020.

Tải tại đây

3

845/UBND-KGVX

05/02/2020

Thực hiện cách ly phòng, chống dịch do nCoV gây ra theo Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng chính phủ.

Tải tại đây

4

847/UBND-KGVX

05/02/2020

Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Corona của Trung ương

Tải tại đây

5

13/TB-UBND

06/02/2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Tải tại đây

6

2761/UBND-KGVX

31/3/2020

Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ

Tải tại đây

7

47-CT/TU

30/3/2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh

Tải tại đây

8

48-CT/TU

31/3/2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tải tại đây

9

2915/UBND-KGVX

06/4/2020

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19

Tải tại đây

10

2993/UBND-KGVX

07/4/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19

Tải tại đây

11

2549/SYT-KHNVY

28/7/2020

Đề nghị phối hợp thống kê danh sách đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Tải tại đây

12

6592/UBND-KGVX

29/7/2020

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tải tại đây

13

6741/UBND-KGVX

02/8/2020

Triển khai tuyên tuyền cài đặt ứng dụng Bluezone

Tải tại đây

14

6743/UBND-KGVX

02/8/2020

Thực hiện cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Tải tại đây

15 6914/UBND-CN 6/8/2020  Về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng  Tải tại đây
16 8137/UBND-KGVX 10/9/2020   Về việc gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID -19 Tải tại đây
17 1300/CĐ-TTg 24/9/2020   Công điện Về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Tải tại đây
18 8715/UBND-KGVX 25/9/2020   Về việc tăng cường xử lý đối với các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID -19 Tải tại đây
19 Chỉ thị số 05/CT-TTg 28/01/2021

  Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Tải tại đây
20 958/UBND-KGVX  28/01/2021   Về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh Tải tại đây
21 3571/CV-BCĐ 06/5/2021  V/v đẩy mạnh khai baó y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 bằng mã QR Tải tại đây
22 3903/UBND-KGVX 07/5/2021  V/v đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng  Tải tại đây
23 3904/UBND-KGVX 07/5/2021  V/v đề nghị của Sỏ Y tế tại Công văn số 1408 Tải tại đây
24 3906/UBND-KGVX 09/5/2021    V/v triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch khi trên địa bàn tỉnh ghi nhận ca bệnh Covid-19  Tải tại đây
25 693/STTTT-CNTT 10/5/2021  V/v đề nghị tăng cường triển khai, sử dụng các biện pháp, giải pháp công nghệ phục vụ công tác  phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (Tài liệu hướng dẫn tại đây) Tải tại đây
26 107/TB-VPCP 14/5/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo trực tuyến với các tỉnh, Thành phố: Đà Nẵng, Bắc Ninh, Bắc Giang Tải tại đây
27 2931/BKHĐT-QLKKT 18/5/2021 Về việc tăng cường các biện pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các KCN, KKT Tải tại đây
28 4150/BYT-MT 21/5/2021 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại CSKD, KCN. Tải tại đây
29 4207/BYT-MT 23/5/2021 V/v kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại CSKD, KCN Tải tại đây
30 680/CĐ-TTg 24/5/2021 Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại CSKD, KCN. Tải tại đây
31 4424/UBND-KGVX 24/5/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại CSSXKD, KCN. Tải tại đây
32 4261/BYT-DP 25/5/2021  Về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
33 2928/CĐ-BCT 25/5/2021  Công điện đảm bảo an toàn  phòng chống dịch COVID-19 tại các KCN, CCN, CSSXKD Tải tại đây
34 4583/UBND-KGVX 27/5/2021 Về việc triển khai chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn COVID-19 tại các KCN, CCN, nhà máy, xí nghiệp Tải tại đây
35 779/QĐ-TTg  26/5/2021  Thành lập Quỹ Vắc xin phòng Covid-19  Tải tại đây
36 4622/UBND-KGVX  28/5/2021   Về việc mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
37 4671/UBND-KGVX  29/5/2021   Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải tại đây
38  129/TB-VPCP  27/5/2021  Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Lãnh đạo các tỉnhBắc Giang và Bắc Ninh về phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
39 4713/UBND-KGVX  31/5/2021  Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 khi tỉnh ghi nhận ca bệnh 7186 Tải tại đây
40 4714/UBND-KGVX 31/5/2021  Về việc triển khai các Thông báo kết luận của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
41  137/TB-VPCP 30/5/2021  Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19  Tải tại đây
42 4871/UBND-KGVX 04/6/2021  Về việc triển khai Thông báo số 137/TB-VPCP, ngày 30/5/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
43 3319/BCT-CN 9/6/2021   Về triển khai các giải pháp nhằm ổn định sản xuất công nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh có thể bùng phát Tải tại đây
44 5307/UBND-CN 16/6/2021  Về phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các giải pháp ổn định sản xuất công nghiệp  Tải tại đây
45 5342/UBND-KGVX 18/6/2021  Về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp Tải tại đây
46 643-TB/TU  02/7/2021  Về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Tải tại đây
47 5974/UBND-KGVX 03/7/2021  Về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải tại đây
48 6159/UBND-KGVX 9/7/2021  Về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh  Tải tại đây
49 5533/BYT-MT 12/7/2021  Về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương Tải tại đây
50 5522/BYT-MT 12/7/2021  Về việc mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động 

Tải tại đây

Mẫu kế hoạch PCD COVID

51 6284/UBND-KGVX 13/7/2021  Về việc điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch Tải tại đây
52 6410/UBND-KGVX 15/7/2021  Về việc mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động  Tải tại đây
53 6597/UBND-KGVX 20/7/2021  Về việc áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh Tải tại đây
54 6822/UBND-KGVX 23/7/2021  Về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin Tải tại đây
55 1989/QĐ-UBND 23/7/2021  Về việc ban hành Phương án đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tải tại đây
56 23/BCĐ-CAT 26/7/2021  Về việc tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phòng, chống dịch Covid trong KCN, CCN Tải tại đây
57 2812/SYT-NVYD 30/7/2021  Về việ cbảo đảm ATTP trong công tác phòng, chống COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu cách ly tập trung Tải tại đây
58 7112/UBND-KGVX 01/8/2021  Về việc triển khai Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Tải tại đây

Công văn số 7112/UBND-KGVX

Công văn 5255/VPCP-KGVX 

Công điện số 1063/CĐ-TTg

59 1068/CĐ-TTg   05/8/2021  Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải tại đây
60 7414/UBND-KGVX 06/8/2021  Về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin

Tải tại đây

Công văn số 7414/UBND-KGVX

61 3575/UBND-LĐTBXH 13/8/2021

 Về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh

Tải tại đây
62 3575/UBND-KGVX 18/8/2021

    Về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh

Tải tại đây

Công văn 3575/UBND-KGVX

Công văn 6565/BYT-MT 

63 1431/STTTT-TTBCXB 26/8/2021

 Về việcsử dụng Cẩm nang điện tử trong công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19 

Tải tại đây
64 8118/UBND-KGVX 26/8/2021  Về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Krông Búk Tải tại đây
65 8149/UBND-KGVX 26/8/2021  Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 toàn quốc

Tải tại đây

Công văn số 8149/UBND-KGVX

Công điện số 1102/CĐ-TTg

66 8276/UBND-CN  31/8/2021  Về việc triển khai Công văn số 3373/BXD-GĐ ngày 23/8/2021 của Bộ Xây dựng

Tải tại đây

Công văn số 8276/UBND-CN 

Công văn số 3373/BXD-GĐ 

67 8664/UBND-NC  10/9/2021  Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg, ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Tải tại đây

Công văn số 8664/UBND-CN

Công điện số 1118/CĐ-TTg

II. Một số văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành (Ban Quản lý KCN)

 

1

208/KCN-QLNV

30/3/2020

Triển khai các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Tải tại đây

2

218/KCN-QLNV

01/4/2020

Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Tải tại đây

3

224/KCN-QLNV

06/4/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Tải tại đây

4

475/KCN-QLNV

29/7/2020

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Tải tại đây

5

480/KCN-QLNV

03/8/2020 

 Thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Tải tại đây

6 565/KCN-QLNV 14/9/2020   Về việc gỡ bỏ hạn chế về việc tập trung đông người trong phòng, chống dịch COVID -19 Tải tại đây
7 578/KCN-QLNV 17/9/2020   Triển khai Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ Tải tại đây
8 600/KCN-QLNV 25/9/2020   Triển khai Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ Tải tại đây
9 607/KCN-QLNV 29/9/2020   Triển khai văn bản liên quan đến Covid-19 Tải tại đây
10

77/KCN-QLNV

29/01/2021  Về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Tải tại đây
11 247/KCN-QLNV 29/4/2021  V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ 30/4 và 01/5 Tải tại đây
12 254/KCN-QLNV 06/5/2021  V/v hạn chế các hoạt động lễ hội và sự kiện tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19 Tải tại đây
13 259/KCN-QLNV 07/5/2021  V/v siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
14

288/KCN-QLNV

26/5/2021   V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp

Tải tại đây

Mẫu báo cáo tại đây

15 291/KCN-QLNV 27/5/2021   Về việc triển khai chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn COVID-19 tại KCN Hòa Phú Tải tại đây
16 300/KCN-QLNV 31/5/2021  Về việc triển khai các thông báo của Văn phòng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
17 304/KCN-QLNV 31/5/2021  Về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Tải tại đây

Biểu mẫu cam kết về thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

18 :   32/QĐ-BCĐ 01/6/2021  Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk Tải tại đây
19

308/KCN-QLNV

02/6/2021  Về việc tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 Tải tại đây
20 354/KCN-QLNV 21/6/2021  Về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải tại đây
21 367/KCN-QLNV 24/6/2021  Về việchướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp  Tải tại đây
22 371/KCN-QLNV 25/6/2021  Về việctriển khai thông báo khẩn số 01, 02 và 03 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ

Tải tại đây

Công văn số 371/KCN-QLNV

Thông báo khẩn số 01

Thông báo khẩn số  02 

Thông báo khẩn số  03

23 377/KCN-QLNV 30/6/2021  Về việc triển khai thông báo khẩn số 04 đến số 12 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.

Tải tại đây

Công văn số 377/KCN-QLNV

Thông báo khẩn số 04

Thông báo khẩn số 05

Thông báo khẩn số 06

Thông báo khẩn số 07

Thông báo khẩn số 08

Thông báo khẩn số 09

Thông báo khẩn số 10

Thông báo khẩn số 11

Thông báo khẩn số 12

24 378/KCN-QLNV 01/7/2021  Về việc triển khai thông báo khẩn số 13 và số 14 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ.

Tải tại đây

Công văn số 378/KCN-QLNV

Thông báo khẩn số 13

Thông báo khẩn số 14

25 380/KCN-QLNV 02/7/2021  Về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan phục vụ phòng chống dịch COVID-19 Tải tại đây
26 384/KCN-QLNV 05/7/2021  Về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải tại đây
27 411/KCN-QLNV 14/7/2021  Về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Tải tại đây
28 425/KCN-QLNV 19/7/2021  Về việc triển khai nội dung các đơn vị liên hệ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tải tại đây

Công văn số 425/KCN-QLNV

Công văn số 2516/SYT-KHTC

29 451/KCN-QLNV 26/7/2021  Về việcphương án đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch Covid-19 trong khu công nghiệp

Tải tại đây

Công văn số 451/KCN-QLNV

Quyết định số 1989/QĐ-UBND 

30 456/KCN-QLNV 27/7/2021  Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

Tải tại đây

Công văn số 456/KCN-QLNV

Công văn số 2725/SYT-KHTC

31 467/KCN-QLNV 30/7/2021  Về việc bảo đảm ATTP trong công tác phòng, chống COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu cách ly tập trung

Tải tại đây

Công văn số 467/KCN-QLNV

Công văn số 2812/SYT-KHTC

32 474/KCN-QLNV 4/8/2021

 Về việc triển khai Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người   lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Tải tại đây

Công văn số 474/KCN-QLNV

Quyết định số 2063/QĐ-UBND

33 475/KCN-QLNV 4/8/2021

 Về việc yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng công cụ đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại   doanh nghiệp

Tải tại đây

Công văn số 475/KCN-QLNV

Công văn số 1437/SLĐTBXH-LĐVLGDNN

Công văn số 5522/BYT-MT 

Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG 

Quyết định 2787/QĐ-BYT 

Hướng dẫn số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM 

34 502/KCN-QLNV 17/8/2021  Về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột Tải tại đây
35 524/KCN-QLNV 26/8/2021 Về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột

Tải tại đây

Công văn số 524/KCN-QLNV

Công văn số 8118/UBND-KGVX

36 530/KCN-QLNV 27/8/2021  Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp

Tải tại đây

Công văn số 530/KCN-QLNV

Công văn số 8149/UBND-KGVX

Công điện số 1102/CĐ-TTg 

37 532/KCN-QLNV 27/8/2021  Về việc đề nghị xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho nhóm đối tượng lao động đang làm việc trong khu công nghiệp

Tải tại đây

Công văn 532/KCN-QLNV

Kế hoạch số 133/KH-UBND Tp. BMT 

38 533/KCN-QLNV 29/8/2021  Về việc tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Công văn số 3826/UBND-VP, ngày 26/8/2021của UBND thành phố, V/v áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn khu công nghiệp Hòa Phú.

Tải tại đây

Công văn số 533/KCN-QLNV

Mẫu đăng ký DS kèm theo 

39 560/KCN-QLNV 01/9/2021  Về việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng

Tải tại đây

Công văn số 560/KCN-QLNV

Công văn số 8276/UBND-CN 

Công văn số 3373/BXD-GĐ 

Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng

40 583/KCN-QLNV 13/9/2021  Về việc triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg, ngày 07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Tải tại đây

Công văn số 583/KCN-QLNV

Công văn số 8664/UBND-NC 

Công điện số 1118/CĐ-TTg