MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cập nhật lúc: 14:40 04/08/2020

I. Một số văn bản đến (của Bộ, Ngành đối với các Sở, Ban ngành liên quan và của Cơ quan chủ quản – UBND tỉnh).

STT

Ký hiệu văn bản

Ngày tháng ban hành

Trích yếu nội dung

Tải văn bản

1

44-CT/TU

31/01/2020

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) gây ra

Tải tại đây

2

12/TB-VPUBND

03/02/2020

Thông báo kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 03/02/2020.

Tải tại đây

3

845/UBND-KGVX

05/02/2020

Thực hiện cách ly phòng, chống dịch do nCoV gây ra theo Công văn số 164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng chính phủ.

Tải tại đây

4

847/UBND-KGVX

05/02/2020

Triển khai các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Corona của Trung ương

Tải tại đây

5

13/TB-UBND

06/02/2020

Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc với Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Tải tại đây

6

2761/UBND-KGVX

31/3/2020

Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ

Tải tại đây

7

47-CT/TU

30/3/2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung cao điểm kiểm soát; phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh

Tải tại đây

8

48-CT/TU

31/3/2020

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tải tại đây

9

2915/UBND-KGVX

06/4/2020

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19

Tải tại đây

10

2993/UBND-KGVX

07/4/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19

Tải tại đây

11

2549/SYT-KHNVY

28/7/2020

Đề nghị phối hợp thống kê danh sách đến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Tải tại đây

12

6592/UBND-KGVX

29/7/2020

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Tải tại đây

13

6741/UBND-KGVX

02/8/2020

Triển khai tuyên tuyền cài đặt ứng dụng Bluezone

Tải tại đây

14

6743/UBND-KGVX

02/8/2020

Thực hiện cách ly xã hội đối với TP Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Tải tại đây

15 6914/UBND-CN 6/8/2020  Về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng  Tải tại đây

II. Một số văn bản chỉ đạo của đơn vị ban hành (Ban Quản lý KCN)

 

1

208/KCN-QLNV

30/3/2020

Triển khai các văn bản liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Tải tại đây

2

218/KCN-QLNV

01/4/2020

Triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Tải tại đây

3

224/KCN-QLNV

06/4/2020

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020

Tải tại đây

4

475/KCN-QLNV

29/7/2020

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Tải tại đây

5

480/KCN-QLNV

03/8/2020

thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố Buôn Ma Thuột và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19

Tải tại đây