Tổ chức lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Cập nhật lúc: 10:51 29/10/2018

Sáng ngày 24/10/2018 Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lớp “Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018” cho các công nhân, viên chức - người lao động là những người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú.

Đây là chương trình huấn luyện khung theo quy định tại Nghị  định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ, quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Với khóa học này học viên được bồi dưỡng thêm những kiến thức để phục vụ  công tác quản lý và thực hiện về an toàn bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp như:

- Các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác an toàn - bảo hộ lao động;

- Nội dung về công tác quản lý vệ sinh, an toàn lao động; các quy định an toàn chung về quản lý, sử dụng các loại phương tiện, thiết bị, vật tư thường sử dụng trong sản xuất;

- Phương pháp xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động và tuyên truyền thực hiện an toàn, vệ sinh lao động với đội ngũ người lao động;

- Phân tích được các nguy cơ gây mất an toàn trong một số lĩnh vực công việc và biện pháp phòng ngừa;

- Xây dựng được quy định an toàn trong quản lý, sử dụng các phương tiện, máy móc thiết bị;

- Thực hiện thành thạo biện pháp an toàn khi làm việc trong một số lĩnh vực công việc;

Lớp huấn luyện được các giảng viên của Công ty TNHH đào tạo An Bình (đơn vị duy nhất được cấp chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động của tỉnh Đắk Lắk) tham gia truyền đạt.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp huấn luyện:

Nam Anh