Thông báo chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:08 01/03/2019

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng đến các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp được biết để tiện liên hệ công tác.

 Các chức danh cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

Văn phòng

 

1

Hà Thị Hồng Khuyên

Chánh Văn phòng

093 540 6499

II

Phòng Quản lý nghiệp vụ

 

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng phòng

090 503 3939

2

Võ Thị Mỹ Vân

Phó Trưởng phòng

091 414 4979