HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2020 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2021

Cập nhật lúc: 15:19 01/02/2021

Chiều ngày 28/01/2021, tại Sở Giao thông Vận tải, Khối Thi đua số 5 thuộc UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021.Tham dự Hội nghị có đại diện BanThi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo 8 đơn vị thuộc Khối Thi đua số 5.

Khối Thi đua số 5 gồm 08 đơn vị, gồm: Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và P

hát triển nông thôn; Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Năm 2020, mặc dù kinh tế xã hội địa phương gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã có những tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế, xã hội nhưng các đơn vị trong Khối đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện kế hoạch công tác đã đề ra góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện giao ước thi đua năm 2020, các đơn vị trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị.Năm 2020, các đơn vị trong Khối thi đua số 5 đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.Các đơn vị trong Khối đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; triển khai tốt công tác xây dựng nông thôn mới phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ năm 2021, Khối thi đua số 5 đề ra một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34/CT-TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, gắn với tiếp tụcviệc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh phong trào thi đua do các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh Đắk Lắk phát động. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hoá.Công chức, viên chức chấp hành tốt chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan; tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021.

Khối thi đua số 5 thống nhất đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Sở Giao thông Vận tải và tặng Bằng khen cho 03 đơn vị trong Khối.

Hình ảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đơn vị đã ký kết Giao ước thi đua năm 2021 vàđã bầu chọn Ban Quản lý các Khu công nghiệp làm Khối trưởng Khối thi đua số 5 năm 2021.

                                                                                      Hồng Khuyên