HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

Cập nhật lúc: 10:30 10/01/2020

Sáng ngày 06/01/2020, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Khối Thi đua Ban Quản lý Khu công nghiệp (KCN), Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp cao (KCNC) các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019, ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ thi đua – khen thưởng và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đại diện lãnh đạo 11 Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung.

Đồng chí Phạm Văn Tịch - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk - Khối trưởng Khối Thi đua báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Năm 2019 là năm đầu tiên Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung được hợp nhất thành một Khối Thi đua theo Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT, ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khối Thi đua gồm Ban Quản lý các khu công nghiệp, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao của 11 tỉnh - thành, Trong đó: 5 đơn vị Tây nguyên là  Đắk Lắk, Gia lai, Kon Tum, Lâm Đồng và Đắk Nông và 6 đơn vị Duyên hải Miền Trung là: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa; tổng số Công chức, viên chức và người lao động trong toàn khối là 1.152 người. Về cơ bản các KCN, KKT, KCNC trong Khối Thi đua đạt nhiều kết quả khả quan. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng số dự án thu hút của toàn Khối Thi đua trong năm 2019 là 163 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 137.530 tỷ đồng (tương đương 5.920 triệu USD); Kim ngạch XNK đạt khoảng 126. 973 tỷ đồng (tương đương 5.464 triệu USD); Thu nộp ngân sách đạt gần 40.000 tỷ đồng. Giải quyết việc làm cho 207.059 lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất suy tôn các đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019, trong đó thống nhất trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị (Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định và Ban Quản lý KCN tỉnh Đắk Lắk) và tặng Bằng khen cho 03 đơn vị (Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Ban Quản lý KKT Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng).

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn như: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) do đó, các thành viên trong Khối Thi đua ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính như sau: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho toàn bộ CC,VC và người lao động trong đơn vị; cán bộ, công nhân trong KCN,KKT,KCNC về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, hưởng ứng triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động như : Phong trào thi đua “Ngành Kế hoạch & Đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển giai đoạn 2017-2020” “Cán bộ công chức, viên chức, ngành Kế hoạch & Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025”; Triển khai, thực hiện tốt việc cải cách các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến đến đầu tư, hỗ trợ cho các doanh nghiệp và có các biện pháp, giải pháp thu hút các nhà đầu tư tiềm năng vào các KCN và KKT, KCNC; Quán triệt đến toàn thể CBCCVC và người lao động chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của từng đơn vị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc, không để CCVC vi phạm kỷ luật; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư phù hợp với chương trình của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, UBND các tỉnh; Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn các KCN, KKT, KCNC của Khối Thi đua.

Đại diện lãnh đạo 11 Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC

các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền trung ký Giao ước thi đua năm 2020

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị đã ký kết Giao ước thi đua năm 2020. Hội nghị đã bầu chọn Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định làm Khối trưởng và Ban Quản lý KCNC và các KCN Đà Nẵng làm Khối phó Khối Thi đua năm 2020 ./.

                                Minh Lê