Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Cập nhật lúc: 10:04 17/07/2020

Chiều ngày 10/7/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Tịch - Trưởng ban chủ trì Hội nghị.

Hình ảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tập thể Lãnh đạo Ban cùng toàn thể công chức và người lao động của Ban đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm  đã đặt ra; Thường xuyên đồng hành , hỗ trợ  các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Hòa Phú vượt qua các ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 diễn ra trên toàn thế giới.

 Việc giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư đảm bảo công khai, minh bạch, thực hiện đúng và trước thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư;  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn được duy trì và thực hiện có hiệu quả.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú vẫn đạt kết quả khả quan, cụ thể: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.340 tỷ đồng; Tổng doanh thu ước đạt 2.130 tỷ đồng. Thuế và các khoản nộp NSNN ước đạt 139 tỷ đồng. Tổng lao động là 1.917 lao động, tăng hơn 250 lao động so cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Số lao động ngoại tỉnh là 309 người, lao động trong tỉnh Đắk Lắk là 1.606 lao động (lao động tại xã Hòa Phú là 616, lao động các địa phương khác là 499  và lao động người dân tộc thiểu số là 491); tiền lương bình quân đạt 5.800.000 đồng/người/tháng.

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, tổng dự án đầu tư trong KCN Hòa Phú là 56 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.900 tỷ VNĐ; Trong đó: 38 dự án đang hoạt động; 06 dự án đang đầu tư xây dựng, vận hành sản xuất thử; 05 dự án đang xây dựng dở dang; 04 dự án chưa thực hiện; 03 dự án tạm ngừng hoạt động.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những việc còn tồn tại cần khắc phục và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, cụ thể như sau:

 Tiếp tục rà soát, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các dự án đã được Ban cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký; tiếp tục tham mưu triển khai công tác đền bù 12,793ha KCN Hòa Phú; rà soát thu hồi, chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư theo quy định;

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp; Hướng dẫn các doanh nghiệp đã thoả thuận vị trí đất lập dự án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư và các TTHC khác có liên quan.

Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường, doanh nghiệp và lao động cho các doanh nghiệp trong KCN.

Tiếp tục phối hợp với các Sở có liên quan tham mưu báo cáo giải trình, bổ sung hồ sơ và kiến nghị cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Phú Xuân theo quy định.

Hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành: Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Quy định tiêu chuẩn, chức danh lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo đơn vị trực thuộc.

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Văn Tịch đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề nghị công chức và người lao động của Ban Quản lý chủ động tích cực trong công tác, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của Ban Quản lý năm 2020 để chào mừng 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020)./.

Nam Anh