Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Cập nhật lúc: 09:16 18/07/2019

Chiều ngày 12/7/2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh (Ban Quản lý) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tịch - Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh, cùng toàn thể công chức, viên chức Ban Quản lý và đại diện lãnh đạo Công ty PTHT KCN Hòa Phú.

Hình ảnh toàn thể Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Quản lý đã thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; sau sắp xếp tổ chức bộ máy đã giảm được đầu mối quản lý từ 05 phòng xuống còn 02 phòng. Chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Việc giải quyết các TTHC cho nhà đầu tư được đảm bảo công khai, minh bạch tất cả các TTHC đều trả trước hạn và đúng hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Về tình hình thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN: Tính đến nay tổng số dự án đầu tư vào KCN Hòa Phú là 54 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 3.373 tỷ đồng. Trong đó 30 dự án đang hoạt động; 18 dự án đang đầu tư xây dựng vận hành sản xuất thử; 06 dự án đang hoàn thiện hồ sơ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưng với sự nỗ lực phấn đấu trong 06 tháng đầu năm 2019, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú đã có những chuyển biến tích cực, với các chỉ tiêu đều tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.761 tỷ đồng; doanh thu ước đạt 2.500 tỷ đồng; Thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 130 tỷ đồng; tổng số lao động tính đến tháng 6/2019 là: 1.250 lao động.

Hội nghị đã đánh giá được những ưu điểm, tồn tại cần khắc phục và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

Trình UBND tỉnh quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý thay thế Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk;

Phối hợp tổ chức Hội thao Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung lần thứ I năm 2019; tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối Thi đua theo quy định;

Hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sạch KCN Hòa Phú, xã Hòa Phú, Tp Buôn Ma Thuột theo Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh;

Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh giải trình, bổ sung hồ sơ dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Phú Xuân cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập khu công nghiệp Phú Xuân;

Phối hợp tham mưu xử lý các dự án triển khai chậm tiến độ; xem xét thu hồi một số dự án triển khai chậm tiến độ hoặc không có khả năng triển khai dự án theo đúng quy định;

Tiếp tục triển khai các hồ sơ thủ tục mở rộng 150ha KCN Hòa Phú: xây dựng kế hoạch đầu tư hạ tầng xã hội tại KCN Hòa Phú;

Tiếp tục rà soát lại các Doanh nghiệp không đưa đất vào sử dụng theo Hợp đồng thuê lại đất, đối chiếu với các quy định hiện hành để đề xuất thu hồi theo quy định;

Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về nhiệm vụ khảo sát các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh; hoàn chỉnh hồ sơ khu đô thị dịch vụ.

Kết thúc hội nghị đồng chí Phạm Văn Tịch  đã ghi nhận những kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ đạo toàn thể công chức, viên chức chủ động tích cực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019./.

Nam Anh