HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019

Cập nhật lúc: 10:55 09/05/2019

Ngày 04/5/2019, tại Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk, Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019. Về tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo của 11 đơn vị thành viên của Khối thi đua gồm:

1. Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định;

2. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng;

3. Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk;

4. Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông;

5. Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai;

6. Ban Quản lý KKT Vân Phong tỉnh Khánh Hòa;

7. Ban Quản lý KKT tỉnh Kon Tum;

8. Ban Quản lý các KCN tỉnh Lâm Đồng;

9. Ban Quản lý KKT tỉnh Phú Yên;

10. Ban Quản lý KKT mở Chu Lai tỉnh Quảng Nam;

11. Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là lần đầu tiên 2 khối Thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung được hợp nhất thành một Khối Thi đua theo Thông tư số 07/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

Đ/c Phạm Văn Tịch, Trưởng ban Quản lý các KCN Đắk Lắk,

Khối trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận và thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy định thang điểm chuẩn, Quy chế quản lý và sử dụng quỹ, Kế hoạch giao lưu văn nghệ, thể thao năm 2019 của Khối thi đua.

Đại diện Lãnh đạo 11 đơn vị trong Khối Thi đua ký kết Giao ước thi đua năm 2019

Các đơn vị thuộc Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung cùng ký kết giao ước thi đua năm 2019 thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo quy định của pháp luật: thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp KCN, KKT, KCNC phát triển theo đúng kế hoạch, quy hoạch, thiết kế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo đúng tiến độ đã được quy định; Vận động đầu tư, tham mưu cho lãnh đạo địa phương có chính sách ưu đãi khuyến khích thu hút đầu tư. Đảm bảo số dự án mới đầu tư vào KCN, KKT, KCNC của địa phương đạt 100% kế hoạch đề ra; Bảo vệ tốt môi trường và an ninh trật tự an toàn xã hội trong các KCN,  KKT, KCNC đảm bảo phát triển bền vững; Tổ chức tốt công tác giám sát, kiểm tra thực hiện giấy chứng nhận đầu tư, phát triển và kinh doanh dịch vụ hạ tầng; dịch vụ đào tạo cung cấp lao động và chế độ chính sách đối với người lao động; Thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tịch, Trưởng ban Quản lý các KCN Đắk Lắk, đơn vị Khối trưởng đã phát động thi đua năm 2019 và đề nghị các đơn vị thành viên căn cứ tình hình nhiệm vụ cụ thể ở từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị để phát động phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, chuyên đề; chú trọng nhân rộng cách làm hay, biểu dương các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng KCN, KKT, KCNC ngày càng phát triển; Tổ chức nhân rộng, những mô hình, sáng tạo, gương “ Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, bảo đảm đúng quy trình, quy định và đối tượng; biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua./.

Lê Minh