HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

Cập nhật lúc: 09:47 25/01/2019

Vào lúc 14 giờ, ngày 18/01/2019 tại Hội trường Cơ quan. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Công chức viên chức và người lao động năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Tịch - Bí thư Chi bộ; Trưởng ban Quản lý các KCN tỉnh cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các KCN và đại diện lãnh đạo Công ty PTHT KCN Hòa Phú.

Ông: Phạm Văn Tịch - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, chủ trì hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Báo cáo công khai tài chính năm 2018, phân bổ dự toán NSNN năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban Thanh tra nhân dân. Phát động phong trào thi đua năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2018 Ban Quản lý các KCN đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị CC,VC năm 2018 đã đề ra. Trong đó Ban Quản lý đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được UBND tỉnh giao, thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, củng cố xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy, tăng cường thực hiện cải cách hành chính gắn với các phong trào thi đua, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong định hướng xây dựng và phát triển các khu công nghiệp. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đảm bảo tốt quyền và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức và người lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức và người lao động phát huy dân chủ trong mọi hoạt động.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể công chức, viên chức và người lao động. Hướng tới thực hiện tốt Nghị quyết của năm 2019, hội nghị đã kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày./.

Lê Minh