HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Cập nhật lúc: 17:42 22/01/2021

Chiều ngày 21/01/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2020. Đồng chí Phạm Văn Tịch - Trưởng ban, Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Dự toán ngân sách năm 2021 của Ban Quản lý các KCN tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; và thảo luận, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ. Phát động phong trào thi đua năm 2021.

Đồng chí Trần Thanh Trà, Phó Trưởng ban báo cáo tổng kết công tác năm 2020

Năm 2020, cùng với khó khăn chung của cả thế giới cũng như ở trong nước, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế xã hội địa phương gặp không ít khó khăn, thách thức, đã có những tác động ảnh hưởng đến công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN). Tuy nhiên, được sự quan chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND, sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh và sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành có liên quan, sự hợp tác tích cực của chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (viết tắt: Ban Quản lý) đã chủ động bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2020, có 07 dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 110 tỷ đồng; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư cho 06 dự án; giãn tiến độ đầu tư cho 07 dự án;

Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư và đang đầu tư vào KCN Hòa Phú là 54 doanh nghiệp; với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 4.558 tỷ đồng; trong đó 36 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh (tăng 06 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019). Một số chỉ tiêu, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCN trong năm 2020 ước đạt như sau: Tổng doanh thu đạt trên 5.900 tỷ đồng, tăng 667 tỷ so với năm 2019 (tương ứng tăng 11,3%); nộp Ngân sách Nhà nước năm 2020 ước đạt 264 tỷ đồng. Tổng số lao động trong KCN Hòa Phú đến thời điểm hiện nay là 1.979 lao động (tăng 221 người so với năm 2019); trong đó: Số lao động nữ là 546 người chiếm 27,6%; lao động người dân tộc thiểu số là 202 người chiếm 10,2%.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021: Trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ được cấp trên giao, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu cơ quan đạt tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tổ chức thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư vào KCN. Rà soát, xử lý các dự án chậm đầu tư, đầu tư dở dang và ngừng sản xuất trong KCN Hòa Phú; quan tâm chỉ đạo xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty Phát triển hạ tầng KCN Hòa Phú, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Duy trì, gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án. 

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Ban Quản lý các KCN đã tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 01 tập thể; danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 01 cá nhân và tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Tịch - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị cũng đã phát động thi đua năm 2021. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tịch, Trưởng ban đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ công chức, người lao động và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị kêu gọi toàn thể công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng học tập, tu dưỡng, ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Hội nghị thông qua./.

 

Hồng Khuyên