HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Cập nhật lúc: 10:25 22/01/2020

Vào lúc 14 giờ, ngày 17/01/2019 tại Hội trường Cơ quan. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Công chức và người lao động năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Tịch - Trưởng ban, Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công đoàn cơ sở chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động của Công đoàn cơ sở năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo công khai tài chính năm 2019; Dự toán ngân sách năm 2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; và thảo luận, sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020. Phát động phong trào thi đua năm 2020.

Hình ảnh Hội nghị:

Năm 2019, với sự đoàn kết quyết tâm cao của tập thể cấp ủy và toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong đơn vị dưới sự lãnh đạo, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, Đảng bộ khối các cơ quan (nay là  Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy với thủ trưởng cơ quan đã có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung kêu gọi đầu tư, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị CC,VC năm 2018 đã đề ra.

Tình hình kêu gọi đầu tư, xúc tiến đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, trong năm 2019 đã tổ chức 3 đoàn đi xúc tiến đầu tư các tỉnh: Miền Bắc, Miền Trung,và Miền Đông Nam bộ. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Hòa Phú được duy trì và ngày càng phát triển; các công trình hạ tầng kỹ thuật về giao thông được quan tâm đầu tư gần như hoàn thiện; công tác kết nghĩa với buôn Tuôr xã Hòa Phú được quan tâm. Ban Quản lý đã phối hợp với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tổ chức tặng quà, hỗ trợ vật chất, góp phần làm cho đời sống của người dân được cải thiện, giảm bớt khó khăn. Đã phối hợp tốt với Nhà đầu tư hoàn hiện các thủ tục hồ sơ đề nghị Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân, đến nay đã hoàn thành và đang trình Thủ Tướng Chính phủ xem xét.

Năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Khối trưởng Khối thi đua Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung, như: tổ chức ký Giao ước thi đua năm 2019, Hội thao Khối thi đua lần thứ I năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị tổng kết năm 2019. Tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk được các đơn vị trong Khối suy tôn đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng cờ thi đua.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020: Trên cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ được cấp trên giao, công chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giữ vững đoàn kết nội bộ, phấn đấu cơ quan đạt tiêu chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giải quyết kịp thời những vướng mắc, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, không để khiếu nại vượt cấp hoặc đơn thư tập thể. Thực hiện tốt việc tiết kiệm chi thường xuyên từ nguồn tự chủ của Ban Quản lý.

Tổ chức thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, trong năm 2020 quyết tâm hoàn thành các thủ tục thành lập khu công nghiệp Phú Xuân. Rà soát, xử lý các dự án chậm đầu tư, đầu tư dở dang và ngừng sản xuất trong khu công nghiệp Hòa Phú; quan tâm chỉ đạo xây dựng Đề án cơ cấu lại Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phú, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Duy trì, gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án. 

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, Ban Quản lý các KCN đã tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 02 tập thể; danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân và tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Ông: Phạm Văn Tịch - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh, Tặng giấy khen cho các Phòng thuộc Ban hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị cũng đã phát động thi đua năm 2020. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tịch, Trưởng ban đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời biểu dương sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ công chức, người lao động và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị kêu gọi toàn thể công chức, người lao động tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, không ngừng học tập, tu dưỡng, ra sức phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã được Hội nghị thông qua./.

Nam Anh