Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cập nhật lúc: 16:07 20/05/2020

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 16/5/2020, tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, Chi bộ đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Phạm Văn Tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 –2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VII Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, sự phối kết hợp chặt chẽ từ các Sở, ban, ngành, đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo Ban, sự nỗi lực, cố gắng của đảng viên trong chi bộ, công chức và người lao động của Ban Quản lý nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đều đạt, nổi bật là Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, cụ thể: Bổ sung KCN Phú Xuân tại xã Ea Drơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk với qui mô 325,6 ha và mở rộng KCN Hòa Phú 150ha. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ban Quản lý đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, phù hợp với tình hình phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý theo quy định; Sau sắp xếp đã giảm đầu mối quản lý từ 6 đầu mối xuống còn 3 đầu mối. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát đầu tư các doanh nghiệp, dự án đầu tư trong KCN Hòa Phú. Hàng năm tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp nhà đầu tư thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã lãnh đạo Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của cơ quan chủ động tổ chức, tham gia có kết quả các hoạt động nhân các ngày Lễ lớn. Ban chấp hành chi đoàn Thanh niên và Ban chấp hành Công Đoàn cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của chi ủy tham gia hưởng ứng các hoạt động phong trào sôi nổi và đạt thành tích cao, nổi bật là năm 2019 với cương vị là Khối trưởng Khối Thi đua đã đăng cai tổ chức thành công Hội thao Khối Thi đua Ban Quản lý KCN Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được Bộ KHĐT và các đơn vị trong Khối đánh giá cao. Qua đánh giá hàng năm các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí  Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Hoàng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và ghi nhận những thành tích của tập thể Chi bộ đã góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời gian tới.

Hình ảnh đảng viên bỏ phiếu bầu Cấp ủy Chi bộ

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII. Đồng chí Phạm Văn Tịch, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và kêu gọi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Nam Anh