Công bố Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 12:46 31/01/2019

Ngày 23/01/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 145/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Tên đồ án: quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Do Công ty Cổ phần DPV Đắk Lắk đang đề xuất chủ trương đầu tư. Đơn vị tư vấn: Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghiệp Đồng Nai và Trung tâm Quy hoạch xây dựng Đồng Nai.

Vị trí quy hoạch nằm trong địa phận thuộc xã Ea D’rơng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Mục tiêu quy hoạch: Thực hiện Công văn số 1110/TTg-CN ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển các Khu công nghiệp trên tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định tại đây.