Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại khoản 4, Điều 24 nghị định số 82/2018/NĐ-CP

Cập nhật lúc: 10:59 07/08/2019

Ngày 12/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại khoản 4, Điều 24 nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế.

Tải Thông tư tại đây.