Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg

Cập nhật lúc: 08:56 03/04/2018

 

          Ngày 17/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg Quy định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập để thực hiện chuyển thành Công ty cổ phần trong giai đoạn 2017 - 2020.

             I. Tiêu chí cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập.

            Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành công ty cổ phần khi đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:

            1. Tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện chuyển đổi hoặc có khả năng tự bảo đảm được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên sau khi chuyển đổi.

            2. Thuộc danh mục chuyển thành công ty cổ phần theo quy định tại Điều 3 Quyết định này.

            3. Có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt.

            II. Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cphần.

            Thực hiện chuyển thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không giữ cổ phần tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau:

            1. Khai thác, sản xuất và cung cấp nước sạch.

            2. Thoát nước và xử lý nước thải.

            3. Vệ sinh môi trường.

            4. Chiếu sáng.

            5. Sản xuất, lưu giữ giống gốc cây trồng vật nuôi.

            6. Dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực (lập quy hoạch đô thị, kế toán, kiểm toán, thuế, thẩm định giá tài sản, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận xã hội, tư vấn về quản lý và kinh doanh…).

            7. Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

            8. Thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

            9. Đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

            10. Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa.

            11. Quản lý, bảo trì bến tàu, bến xe.

            12. Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới và phương tiện thủy.

            13. Kiểm định xây dựng.

            14. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

            15. Hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.

            16. Kinh doanh mặt bằng hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại, đầu tư.

            17. Các dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin, quảng bá du lịch.

            18. Quản lý bất động sản; quản lý chợ, trung tâm thương mại.

            19. Kinh doanh nhà khách, nhà nghỉ và dịch vụ lưu trú ngắn ngày và phục vụ hội họp.

            20. Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

            Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

            Xem chi tiết Quyết định 31 tại đây.

Nam Anh