Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian từ ngày 03/8 đến hết ngày 16/8/2020

Cập nhật lúc: 15:15 04/08/2020

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian từ ngày 03/8 đến hết ngày 16/8/2020 theo Công văn số 505/VPUBND-TTPVHCC ngày 03/8/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk