Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế

Cập nhật lúc: 08:27 24/03/2020

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả"