Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX năm 2021-2022

Cập nhật lúc: 14:34 02/10/2020

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX năm 2021-2022

Công văn số 577/KCN-QLNV, ngày 17/9/2020 của Ban Quản lý các KCN

Kế hoạch số 7841/KH-UBND ngày 01/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk