Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19

Cập nhật lúc: 08:01 24/03/2020

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19