ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Cập nhật số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi...

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19

Triển khai sổ tay hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Văn bản số 183/KCN-QLNV, ngày 23/3/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc triển khai sổ tay hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCov)

Tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (nCov)

Thăm, chúc tết và tặng quà Buôn kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thăm, chúc tết và tặng quà Buôn kết nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2019 VÀ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2020