Thông báo chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Thông báo chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trường ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trường ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Công bố Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Công bố Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Phú Xuân, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk Thăm, chúc tết và tặng quà Buôn kết nghĩa (buôn Tuôr) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk Thăm, chúc tết và tặng quà Buôn kết nghĩa (buôn Tuôr) nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀO KCN TỈNH ĐẮK LẮK LẦN 2 NĂM 2018

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ VÀO KCN TỈNH ĐẮK LẮK LẦN 2 NĂM 2018

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Tổ chức lớp Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018

Sáng ngày 24/10/2018 Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lớp “Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2018”

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ngày 27/9/2018, Chính phủ đã ban hành nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Những điểm mới của Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp