ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Cập nhật số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian từ ngày 03/8 đến hết ngày 16/8/2020

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian từ ngày 03/8 đến hết ngày 16/8/2020

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi...

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19