ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Lắk

THÔNG BÁO CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY NÓNG NGÀNH Y TẾ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID-19

Cập nhật số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế

Quyết định số 1246/QĐ-BYT, ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi...

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang tại cộng đồng phòng, chống Covid-19

Triển khai sổ tay hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

Văn bản số 183/KCN-QLNV, ngày 23/3/2020 của Ban Quản lý các KCN tỉnh về việc triển khai sổ tay hướng dẫn cách ly y tế vùng có dịch Covid-19

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19