Tình hình thuê lại đất KCN Hòa Phú tính đến tháng 12 năm 2018

Tình hình thuê lại đất KCN Hòa Phú tính đến tháng 12 năm 2018