01. Thủ tục Đăng ký nội quy lao động của Doanh nghiệp

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. - Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: Từ 7h30’-11h00’ và...

02. Thủ tục tiếp nhận Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. - Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: Từ 7h30’-11h00’ và...

0.3 Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời gian dưới 90 ngày.

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. - Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: Từ 7h30’-11h00’ và...

04. Thủ tục Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong các KCN tỉnh Đắk Lắk

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. - Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: Từ 7h30’-11h00’ và...

05. Thủ tục Cấp lại Giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc theo hợp đồng lao động trong các KCN tỉnh Đắk Lắk

Bước 1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. - Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thời gian: Từ 7h30’-11h00’ và...

06. Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động trong các KCN tỉnh Đắk Lắk

Bước 1. Chủ sử dụng lao động sử dụng lao động là người nước ngoài nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. - Địa chỉ: Số 07, đường...

07. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Từ 7h30'-11h00' và...

08. Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Từ 7h30'-11h00' và...

09. Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Từ 7h30'-11h00' và...

10. Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Số 07, đường Trường Chinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Thời gian: Từ 7h30'-11h00' và...

Thủ tục 11: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Thủ tục 11: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp