Hướng dẫn triển khai đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà tại Khu công nghiệp Hòa Phú

Cập nhật lúc: 08:33 16/06/2020

Ngày 10/6/2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh ban hành văn bản số 369/KCN-QLNV, về việc Hướng dẫn triển khai đầu tư xây dựng dự án điện mặt trời mái nhà tại Khu công  nghiệp Hòa Phú

Thực hiện Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020- 2030;

Hướng đến việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tăng cường, nâng cao việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trong Khu công nghiệp Hòa Phú theo chủ trương, kế hoạch nêu trên. Trong đó, đối với các doanh nghiệp đang đầu tư, hoạt động tại khu công nghiệp có nhu cầu đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (gọi tắt là Ban Quản lý) hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện như sau:

1. Trước khi thực hiện đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN (có công suất không quá 01MW), doanh nghiệp phải thực hiện đăng kí đấu nối, công suất lắp đặt với Công ty Điện lực Đắk Lắk để đảm bảo an toàn lưới điện và khả năng giải tỏa công suất lên hệ thống (nếu có bán điện).

2. Doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành; chấp hành nghiêm các quy định, nội dung yêu cầu tại khoản 4 Điều 9 Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, Hướng dẫn của Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực Việt Nam.

Trường hợp, việc lắp đặt hệ thống có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng 2014, các doanh nghiệp phải thực hiện trình tự, thủ tục trình Ban Quản lý thẩm định, điều chỉnh giấy phép xây dựng đã cấp theo quy định trước khi triển khai lắp đặt để đảm bảo các yêu cầu về an toàn nêu trên.

3. Doanh nghiệp đang đầu tư, hoạt động tại khu công nghiệp theo chủ trương đầu tư đã được cấp chịu trách nhiệm chính trong việc đầu tư lắp đặt, vận hành an toàn hệ thống ĐMTMN do mình đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tải văn bản tại đây.