Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐẮK LẮK​

Địa chỉ: 07 Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột.

Email: bqlkcn@daklak.gov.vn