Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Công ty PTHT KCN Hòa Phú

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu

Giới thiệu Khu công nghiệp Hoà Phú

Công ty PTHT KCN Hòa Phú

Địa chỉ: Thôn 12-xã Hòa Phú - Tp. Buôn Ma Thuột