Câu hỏi: Xin UB cho tôi xin bản quy hoạch đất tại các phường xã thuộc địa bàn TP Buôn Ma Thuột để tiện việc mua bán, xây dựng

Ngày gửi: 03/06/2017 bởi: Nghiêm Vũ Hoàng

Xin UB cho tôi xin bản quy hoạch đất tại các phường xã thuộc địa bàn TP Buôn Ma Thuột để tiện việc mua bán, xây dựng

Sở Xây Dựng trả lời:

Về nội dung này: Bạn liên hệ UBND thành phố Buôn Ma Thuột để được hướng dẫn.

Trân trọng!

Câu hỏi: làm thế nào để tra cứu năng lực của doanh nghiệp

Ngày gửi: 09/01/2017 bởi: Nguyen Hoang Hai

làm thế nào để tra cứu năng lực của doanh nghiệp

Sở Xây Dựng trả lời:

Đã gửi trả lời qua Email cho bạn.
Trân trọng!

Câu hỏi: Làm thế nào để tra cứu năng lực của doanh nghiệp

Ngày gửi: 06/01/2017 bởi: Lê Văn Phương

Làm thế nào để tra cứu năng lực của doanh nghiệp

Sở Xây Dựng trả lời:

Bạn tra cứu theo nội dung : http://soxaydungdaklak.gov.vn/TintucSukien/TinSoXaydung/tabid/85/language/vi-VN/cat/28/ArticleDetailId/480/ArticleId/473/Default.aspx

Câu hỏi: Chào các anh, các anh cho em hỏi, em có một công trình đã được phê duyệt bcktkt và dự toán trước ngày 30/3/2015 nên do phòng kinh tế hạ tầng huyện thẩm định. Và đã tổ chức đăng tải kế hoạch đấu thầu và đã mở thầu ngày 18/8/2015. Trong thời gian đó ubnd tỉnh ra quyết định số 21/2015/qđ-ubnd ngày 27/7/2015 điều chỉnh chi phí nhân công máy móc nên bây giờ phải điều chỉnh lại dự toán. Vậy cho em hỏi, em có phải gửi hồ sơ lên sở chuyên ngành thẩm định hay là phòng kinh tế hạ tầng huyện vẫn thẩm định hết công trình này. Mong các anh trả lời sớm giúp em, em xin cảm ơn.

Ngày gửi: 01/06/2017 bởi: Nguyễn Văn Hiệu

Chào các anh, các anh cho em hỏi, em có một công trình đã được phê duyệt bcktkt và dự toán trước ngày 30/3/2015 nên do phòng kinh tế hạ tầng huyện thẩm định. Và đã tổ chức đăng tải kế hoạch đấu thầu và đã mở thầu ngày 18/8/2015. Trong thời gian đó ubnd tỉnh ra quyết định số 21/2015/qđ-ubnd ngày 27/7/2015 điều chỉnh chi phí nhân công máy móc nên bây giờ phải điều chỉnh lại dự toán. Vậy cho em hỏi, em có phải gửi hồ sơ lên sở chuyên ngành thẩm định hay là phòng kinh tế hạ tầng huyện vẫn thẩm định hết công trình này. Mong các anh trả lời sớm giúp em, em xin cảm ơn.

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bạn đọc Nguyễn Văn Hiệu Địa chỉ email: hieunguyencdn@gmail.com Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Hiệu tại hòm thư hieunguyencdn@gmail.com thắc mắc về thẩm định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2015; Căn cứ Công văn số 1997/UBND-CN ngày 30/3/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Căn cứ Công văn số 3878/UBND-CN ngày 05/6/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc dự án đầu tư phê duyệt trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/3/2015, Sở Xây dựng Đắk Lắk có ý kiến như sau: Trường hợp phải điều chỉnh dự toán theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh thì chủ đầu tư trình các Sở quản lý xây dựng công trình chuyên ngành thẩm định theo quy định của Luật Xây dựng 2014 và sau khi có kết quả thẩm định dự toán điều chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng trả lời để bạn đọc tổ chức thực hiện theo quy định.

Câu hỏi: Cho e hỏi việc công bố năng lực hoạt động xây dựng bắt buộc với các nhà thầu xây dựng tính từ ngày nào ? các doanh nghiệp không đăng ký năng lực thì có được phép đấu thầu hay ko ? em cảm ơn

Ngày gửi: 01/06/2017 bởi: NGUYỄN THỊ LOAN

Cho e hỏi việc công bố năng lực hoạt động xây dựng bắt buộc với các nhà thầu xây dựng tính từ ngày nào ? các doanh nghiệp không đăng ký năng lực thì có được phép đấu thầu hay ko ? em cảm ơn

Sở Xây Dựng trả lời:

Việc đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân không văn bản nào qui định là bắt buộc. Tổ chức và cá nhân nào có nhu cầu đăng ký công bố công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên các trang thông tin điện tử của cơ quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng tại địa phương thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng “quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình” có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/10/2014. Theo quy định hướng dẫn tại Điều 8 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình ,có hiệu lực thi hành 01/09/2013. Nay được thay thế bằng Điều 159 của Luật Xây dựng 2014 ( có hiệu lực thi hành 1/1/2015) và Điều 69 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ( có hiệu lực áp dụng ngày 5/08/2015): Việc đăng ký công bố thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân là cơ sở để các chủ đầu tư ( thực hiện quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng vốn NSNN ) chọn lựa nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để được tham gia dự thầu, đấu thầu hoặc được chỉ định thầu. Như vậy tổ chức và cá nhân không có nhu cầu đăng ký cung cấp thông tin năng lực về hoạt động xây dựng sẽ không được các chủ đầu tư lựa chọn tham gia dự thầu, đấu thầu hoặc được chỉ định thầu hoặc không được các tổ chức cơ quan quản lý nhà nước thẩm định và phê duyệt các hồ sơ thực hiện nhận thầu trong hoạt động xây dựng.( được qui định chi tiết cụ thể trong luật Đấu thầu và nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu ). Phòng QLHĐXD- Sở Xây dựng

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi về tình hình phân khu chức năng của thành phố hiện nay, các khu vực trong thành phố đã đc phân khu chức năng chưa và tp có định hướng gì trong tương lai cho vấn đề này?

Ngày gửi: 15/01/2016 bởi: Lê Thu Trang

Tôi muốn hỏi về tình hình phân khu chức năng của thành phố hiện nay, các khu vực trong thành phố đã đc phân khu chức năng chưa và tp có định hướng gì trong tương lai cho vấn đề này?

Sở Xây Dựng trả lời:

Kính gửi: Bà Lê Thu Trang, Theo ý kiến của bà Lê Thu Trang hỏi: “Tình hình phân khu chức năng của thành phố hiện nay, các khu vực trong thành phố đã được phân khu chức năng chưa và thành phố có định hướng gì trong tương lai cho vấn đề này?”. Trả lời: 1. Căn cứ Quy hoạch chung thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014. Theo đó, đô thị Buôn Ma Thuột được điều chỉnh quy hoạch dựa trên cấu trúc đô thị hiện hữu. Điều chỉnh đô thị chủ yếu phát triển dọc theo hướng Đông Bắc và Tây Nam. Cấu trúc đô thị bao gồm 02 vùng: - Vùng phát triển đô thị, bao gồm: Các khu vực đô thị hiện hữu; các dự án đô thị đã và đang triển khai; các đô thị mới theo quy hoạch;... - Vùng vành đai xanh, bao gồm: Vùng sản xuất, chuyên canh cây công nghiệp với công nghệ cao; vùng tái tạo và trồng mới rừng; các lâm viên, các công viên lớn của đô thị; các khu dân cư nông thôn; các khu chức năng khác ngoài đô thị (du lịch sinh thái, công nghiệp…). 2. Cụ thể, đề nghị bà Lê Thu Trang tìm đọc tại Quyết định số 249/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 đã được công bố tại các trang điện tử (website) của Chính phủ, của tỉnh Đắk Lắk,… Trân trọng kính chào!

Câu hỏi: Thưa quý cơ quan! tôi muốn hỏi lập dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn thì căn cứ vào QĐ đơn giá thiết bị, nhân công, định mức nào ạ.cám ơn

Ngày gửi: 15/06/2015 bởi: Nguyễn Văn Trường

Thưa quý cơ quan! tôi muốn hỏi lập dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn thì căn cứ vào QĐ đơn giá thiết bị, nhân công, định mức nào ạ.cám ơn

Sở Xây Dựng trả lời:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Văn Trường về việc đề nghị hướng dẫn căn cứ lập dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn huyện Krông Năng; Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng Đắk Lắk có ý kiến như sau: Việc lập dự toán dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị. Dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định trên các cơ sở sau đây: 1. Về định mức: - Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; - Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị; - Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 2. Về đơn giá áp dụng: - Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sữa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 3. Về chế độ thực hiện theo quy định của nhà nước: - Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định tỉ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đăk lăk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND, 38/2009/QĐ-UBND, 39/2009/QĐ-UBND; - Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; - Công văn số 6369/UBND-CN ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường công tác quản lý định mức dự toán xây dựng, định mức dự toán công ích đô thị trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 4. Các nội dung khác: Chi phí tư vấn: Căn cứ Quyết định số 957/BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình, để lập dự toán chi phí tư vấn; đồng thời làm cơ sở cho việc nghiệm thu, thanh toán. Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng trả lời để bạn đọc tổ chức thực hiện theo quy định.